คุณพ่อสมจันทร์ ลาปราบ มอบชุดกาวน์กันน้ำ และแมสผ้า รวมมูลค่า 48,000 บาท

20 มกราคม 2564 คุณพ่อสมจันทร์ ลาปราบ มอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 400 ชุด และ แมสผ้า จำนวน 8 โหล รวมมูลค่า 48,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 โดยคุณประภาพิศ ลาปราบ (ลูกสาว) เป็นผู้แทนมอบในวันนี้ และรับมอบโดย คุณพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยอำนวยการด้านบริหารการจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่มาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น