คุณพ่อสุวิทย์ สิทธิไกรพงษ์ โค้วเซียมเฮง ฟาร์มเทพารักษ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท

วันที่ 7 เมษายน 2565 คุณพ่อสุวิทย์ สิทธิไกรพงษ์ โค้วเซียมเฮง ฟาร์มเทพารักษ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสร้างห้องพิเศษ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์ประวิทย์ ทวีแสงสุขสกุล หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ
การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ