คุณภาส มุ่งเจริญพร บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 กล่อง

28 ธันวาคม 2563 คุณภาส มุ่งเจริญพร บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 กล่อง โดยมีคุณบังอร ศรีสงคราม เป็นผู้แทนมอบ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย