คุณมานิตย์ – คุณวัลภา จรูญจิรัฐติกาล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณมานิตย์ – คุณวัลภา จรูญจิรัฐติกาล เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โดยมีคุณวิรัช มั่นในบุญธรรม เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ