คุณมานิตย์ – คุณวัลภา จรูญจิรัฐติกาล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณมานิตย์ – คุณวัลภา จรูญจิรัฐติกาล เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โดยมีคุณวิรัช มั่นในบุญธรรม เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ