คุณยายอินทร์  รัทนีย์ มอบผ้าห่ม จำนวน 80 ผืน  รวมมูลค่า 32,000 บาท

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562  นพ. เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบผ้าห่ม จำนวน 80 ผืน  รวมมูลค่า 32,000 บาท  จากคุณยายอินทร์  รัทนีย์  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ