คุณยายอิน รัชนี พร้อมลูกหลาน มอบผ้าห่มสำหรับผู้ป่วย จำนวน 30 ผืน (มูลค่า 12,000 บาท)

วันนี้ 31 มกราคม 2562 นพ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบผ้าห่มสำหรับผู้ป่วย จำนวน 30 ผืน (มูลค่า 12,000 บาท) จากคุณยายอิน รัชนี พร้อมลูกหลาน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ขออนุโมทนาบุญค่ะ