คุณยุคลธร โนนตาไทย มอบเก้าอี้ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 12,250 บาท

3 กันยายน 2563 คุณยุคลธร โนนตาไทย มอบเก้าอี้ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 12,250 บาท ให้กับหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลขอนแก่น โดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ