คุณรชาดา ไกรกีรติ  ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส โฮล เซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 80,000 บาท 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  คุณรชาดา ไกรกีรติ  ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส โฮล เซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 80,000 บาท  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  เป็นผู้รับมอบ

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ