คุณรชาดา  ไกรกีรติ  ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส โฮล เซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2565  คุณรชาดา  ไกรกีรติ  ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส โฮล เซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด   เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ