คุณระเบียบ  ร่มไทรทอง พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565  คุณระเบียบ  ร่มไทรทอง พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบ โรงพยาบาลขอนแก่น ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19  โดยมี คณะแพทย์ จากองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้แทนรับมอบ