คุณรัตติกาล สีเตชะ บริจาคไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง

11 ตุลาคม 2563 คุณรัตติกาล สีเตชะ บริจาคไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ