คุณรัตนา จิตตะนุศาสตร์ บริจาคเก้าอี้สำหรับอาบน้ำผู้ป่วย

คุณรัตนา จิตตะนุศาสตร์ บริจาคเก้าอี้สำหรับอาบน้ำผู้ป่วย (ปรับได้) จำนวน 6 ตัว มูลค่า 6,300 บาท และแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า จำนวน 5 แผ่น มูลค่า 8,500 บาท มอบให้หอผู้ป่วยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณพนมกร ชาญเวช หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ