คุณรุ่งโรจน์  ตันติสุข  ประธานบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 9 มีนาคม 2565  คุณรุ่งโรจน์  ตันติสุข  ประธานบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิด มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไต  โดยมี นพ.ธนชัย  พนาพุฒิ  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และ พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

 

การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ