คุณลินดา คูสงวนชัย และ นพ.ธชย ศรีนพรัตนกุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คุณลินดา คูสงวนชัย และ นพ.ธชย ศรีนพรัตนกุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ
      โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ