คุณวชิราภรณ์  ชัยคณารักษ์กูล บริจาคข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 คุณวชิราภรณ์  ชัยคณารักษ์กูล ในนามบริษัท เพชรปิโตรเลียม จำกัด และบริษัท เพชรน้ำเอกปิโตรเลียม จำกัด บริจาคข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในโครงการ แยก แลก ยิ้ม “ปันน้ำใจสู่ชุมชน”  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ