คุณวรนุช วงศ์นรินทร์ และครอบครัว นำอาหาร และน้ำเปล่า เติมในตู้ปันสุข

20 พฤศจิกายน 2563 คุณวรนุช วงศ์นรินทร์ และครอบครัว นำอาหาร จำนวน 100 ห่อ และน้ำเปล่า เติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ โดยมี คุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการพยาบาล และคุณสุพิชฌาย์ ศรีสิทธิพรหม เวรตรวจการบริหาร รับมอบ