คุณวรวีร์ – คุณนันทิยา จิระมหาสุวรรณ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2564  คุณวรวีร์ – คุณนันทิยา จิระมหาสุวรรณ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์  รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ