คุณวราภรณ์ สุวรรณแย้ม และครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 120 แพ็ค

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คุณวราภรณ์ สุวรรณแย้ม และครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 120 แพ็ค เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ