คุณวราภรณ์  โอฬารอร่ามกุล บริจาคพัดลม จำนวน 22 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คุณวราภรณ์  โอฬารอร่ามกุล บริจาคพัดลม จำนวน 22 ตัว ให้กับหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด, หอผู้ป่วยเด็กโต, หอผู้ป่วยเด็กเล็ก และหอผู้ป่วยพิเศษ 114/5  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีคุณอภิญญา รองเมือง หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็กโต และคุณกมนนุช เกษสาคร  หัวหน้าหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด เป็นตัวแทนรับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ