คุณวรารักษ์  คุณกิตติ พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

วันที่ 5 เมษายน 2566 คุณวรารักษ์  คุณกิตติ พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ