คุณวัชระพร  สาธุการ  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 110 แพ็ค 

วันที่ 7 มีนาคม 2565  คุณวัชระพร  สาธุการ  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 110 แพ็ค  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อผู้ป่วยโควิด-19  ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น   ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ