คุณวันเพ็ญ ศิริสุริยเดช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 35,000 บาท

วันที่ 4 กันยายน 2562 คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากคุณวันเพ็ญ ศิริสุริยเดช และครอบครัว เพื่อซื้อเตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับได้ มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ