คุณวันเพ็ญ แซ่ตั้ง มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท

เมื่อ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. คุณวันเพ็ญ แซ่ตั้ง มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณมานพ สุดเสน่ห์ เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ