คุณวาสนา สะเดา พร้อมด้วยคณะ มอบเก้าอี้ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ รวมมูลค่า 11,199 บาท

19 กันยายน 2563 คุณวาสนา สะเดา เป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มอบเก้าอี้ จำนวน 70 ตัว และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ จำนวน 10 แพ็ค รวมมูลค่า 11,199 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดย คุณสุพิชฌาย์ ศรีสิทธิพรหม เวรตรวจการบริหาร และคุณเกษม ชูสอน เวรตรวจการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ