คุณวิชัย  ใหญ่สูงเนิน  และคุณสุพัตรา  ใหญ่สูงเนิน  บริจาคเครื่องเลเซอร์แกะสลัก เพื่อจัดทำของที่ระลึก มูลค่า 19,900 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาคเครื่องเลเซอร์แกะสลัก เพื่อจัดทำของที่ระลึก มูลค่า 19,900 บาท จากคุณวิชัย  ใหญ่สูงเนิน  และคุณสุพัตรา  ใหญ่สูงเนิน   เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ