คุณวิพา จันทองดี บริจาคข้าวไข่เจียว จำนวน 40 กล่อง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 คุณวิพา จันทองดี บริจาคข้าวไข่เจียว จำนวน 40 กล่อง และบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 4 แพ็ค เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณอารีรัตน์ สุวรรณโสภา เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ