คุณวิภาดา  ตรีศิริรัตน์  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท  และพัดลม จำนวน 9 ตัว

วันที่ 21 ธันวาคม 2564  คุณวิภาดา  ตรีศิริรัตน์  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท  และพัดลม จำนวน 9 ตัว  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณธัญรัศม์  ปิยวัชร์เวลา  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  และคุณสมปรารถนา คลังบุญครอง หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 4  รับมอบ