คุณวิรัลพัชร นิมิตนพสิทธิ์  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท

4 พฤศจิกายน 2563  เวลา 18.00  น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ คุณวิรัลพัชร นิมิตนพสิทธิ์  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เนื่องในวันเกิดครบ 6 รอบ (แซยิด)  โดยมี คุณชนะศักดิ์  ศรีแก้วทุม เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ