คุณวิรุจน์ คุณกิตติ บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อร่วมสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU)

นพ.ชาญชัย   จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น   รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท  จากคุณวิรุจน์   คุณกิตติ   บริจาคเพื่อร่วมสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป