คุณวิลาส ตันติวิวัฒนพันธ์ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 คุณวิลาส ตันติวิวัฒนพันธ์ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยมี คุณรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ