คุณวิเชียร  หุมอาจ  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท 

วันที่ 29 เมษายน 2564  คุณวิเชียร  หุมอาจ  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อช่วยต้านภัยโควิด 19  โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ