คุณวิไลพร  รุขพันธ์เมธี  บริจาคโต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 4  ชิ้น มูลค่า 26,000 บาท

วันที่ 5 มีนาคม 2564  คุณวิไลพร  รุขพันธ์เมธี  บริจาคโต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 4  ชิ้น  รวมมูลค่า 26,000 บาท   ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี แพทย์หญิงกนกวรรณ  ศรีรักษา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ