คุณศรีนวล มาตย์สมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คุณศรีนวล มาตย์สมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ