คุณศศิธร มาราศรี บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คุณศศิธร มาราศรี บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ คุณแม่บัวเรียน มาราศรี โดยมีคุณพิศมัย จ้ายหนองบัว รองหัวหน้าพยาบาลด้านบุคลากร เป็นผู้รับมอบ