คุณศิริรักษ์ ขาวไชยมหา บริจาค 10,000 บาท ในงานฌาปนกิจศพคุณยายวิลาวัลย์ อามาตย์ทัศน์

2 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค 10,000 บาท จากคุณศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ในงานฌาปนกิจศพคุณยายวิลาวัลย์ อามาตย์ทัศน์ โดยมีคุณไพรวัลย์ พรมที รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
หากแม้นดวงวิญญาณของคุณยายวิลาวัลย์ อามาตย์ทัศน์ อยู่ ณ แห่งหนใด ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลครั้งนี้ด้วยเทอญ