คุณศิริวรรณ คงเดชอุดมกุล พร้อมครอบครัว มอบนาฬิกาดิจิตอลจำนวน 50 เรือน มูลค่า 17,450 บาท

 

 

14 ธันวาคม 2563 คุณศิริวรรณ คงเดชอุดมกุล พร้อมครอบครัว มอบนาฬิกาดิจิตอลจำนวน 50 เรือน มูลค่า 17,450 บาท ให้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ