คุณศุภัณย์ญา – คงสวัสดิ์ ศุรทินธนนันท์ และครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท

นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000 บาท ( สองพันบาท ) จาก คุณศุภัณย์ญา  –  คงสวัสดิ์ ศุรทินธนนันท์  และครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป