คุณสง่า  พงษ์พิศ  และครอบครัว บริจาครถยนต์ 4 ประตู CHELOLET  จำนวน 1 คัน 

คุณสง่า  พงษ์พิศ  และครอบครัว  บริจาครถยนต์ 4 ประตู CHELOLET  จำนวน 1 คัน ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อใช้ประโยชน์   โดยมี  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ   เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเถิด