คุณสมจิตร ภูสิงห์ บริจาควุ้นเส้นสด จำนวน 500 กิโลกรัม

15 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสมจิตร ภูสิงห์ บริจาควุ้นเส้นสด จำนวน 500 กิโลกรัม ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย