คุณสมฤดี สิขันธกบุตร และ คุณสาธิต อรรถไกวัลวที บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

19 กันยายน 2563 คุณสมฤดี สิขันธกบุตร มอบเงินบริจาค จำนวน 26,000 บาท และคุณสาธิต อรรถไกวัลวที มอบเงินบริจาค จำนวน 21,500 ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ