คุณสมัย  ผิวแดง บริจาคข้าวสาร และฟักทอง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คุณสมัย  ผิวแดง บริจาคข้าวสาร  50 กิโลกรัม และฟักทอง 30 กิโลกรัม ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อมอบให้กลุ่มงานโภชนศาสตร์นำไปประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วย