คุณสมาน – คุณคำเขียน บุญทา บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณสมาน – คุณคำเขียน บุญทา บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด-19 ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ