คุณสมโภชน์ ตั้งโกศล และคณะ บริจาคเงิน 10,000 บาท พร้อมชุดเยี่ยมไข้/อาหาร

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 10,000 บาท จากคุณสมโภชน์  ตั้งโกศล  และคณะ  เพื่อมอบให้เงินบริจาคโรงพยาบาลขอนแก่น  และนอกจากนั้นยังได้บริจาคชุดเยี่ยมไข้  จำนวน 200 ชุด  และนำอาหารมาทำโรงทาน  จำนวน 200 ห่อ    ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ