คุณสมใจ ปิยะพรมดี และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 21 ธันวาคม 2565  คุณสมใจ ปิยะพรมดี และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์   โดยมี  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ