คุณสัมฤทธิ์ เรืองเดช บริจาคเก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน 2 ตัว และ โต๊ะกินข้าว จำนวน 3 ตัว รวมมูลค่า 19,700 บาท

วันที่ 8 เมษายน 2566 คุณสัมฤทธิ์ เรืองเดช บริจาคเก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน 2 ตัว และโต๊ะกินข้าว จำนวน 3 ตัว รวมมูลค่า 19,700 บาท มอบให้หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (ICU CVT) โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เอธัส จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ