คุณสามารถ ดาราประเสริฐกุล บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 หลัง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 คุณสามารถ ดาราประเสริฐกุล บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 หลัง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น
ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวรรค์วนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ