คุณสิทธิชัย ราบรื่น พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท

30 ธันวาคม 2563 คุณสิทธิชัย ราบรื่น พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมอบให้ศูนย์รักษ์เต้านม 250,000 บาท และสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารอายุรกรรม 298 เตียง 250,000 บาท โดยมีแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ