คุณสิพิม  พิวัธธงไชย  มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท 

วันที่ 22 เมษายน 2565  คุณสิพิม  พิวัธธงไชย  มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท  เพื่อมอบให้กองทุนแก่นสุข (เพื่อศพไร้ญาติ) โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ