คุณสิริกร ศรีบุญ และคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป

11 ตุลาคม 2563 คุณสิริกร ศรีบุญ และคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 12 แพ็ค โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ