คุณสุจิตรา แทนชิน บริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบพัดลม จำนวน 10 ตัว จากคุณสุจิตรา แทนชิน โดยคุณวนิดา ชุมหว้า เป็นตัวแทนมอบ อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคำ ปะมะโน

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ